Фразові дієслова в англійській мові

Що ж це таке? ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА

Фразові дієслова (англ. Phrasal Verbs ) особливо часто зустрічаються в розмовній англійській мові. При їх вивченні люди зіштовхуються із труднощами. Це пов’язано із здатністю фразових дієслів швидко і несподівано змінювати свої значення, а також із їхньою великою кількістю. Давайте докладніше розглянемо цю захоплюючу тему.

Як працюють фразові дієслова?

Українська мова використовує приставки як потужний інструмент для формування різних дієслів від одного кореня (наприклад, “ходити”, “виходити”, “приходити”, “сходити”, “заходити” і так далі). У англійській мові цю роль виконують прийменники та прислівники.

Коли основне дієслово поєднується з різними частинами мови, воно може набувати найрізноманітніших значень, які на перший погляд можуть здаватися непов’язаними за змістом. Наприклад:
look” – дивитися;
look for” – шукати;
look after” – піклуватися;
look up to” – шанувати.
Це ілюструє, як поєднання передбачень та прислівників можуть змінювати значення дієслова і робити англійську мову більш різноманітною та цікавою.

Значення деяких фразових дієслів легко інтуїтивно розуміти, оскільки вони складаються з елементів, які можна вивести з їх складу. Наприклад:
come back” означає “повертатися”,
go away” – “відходити”,
stand up” – “вставати”, і так далі.
Інші фразові дієслова мають ідіоматичний характер, і їх значення слід запам’ятовувати окремо. Наприклад, “take after” означає – брати приклад, бути схожим на когось. Дивись повний перелік фразових дієслів

Історія виникнення фразових дієслів

Фразові дієслова виникли в англійській мові природним чином, однак, сталася подія, яка змусила мову розвиватися двома паралельними шляхами. Цією подією було Нормандське завоювання Англії, що відбулося в 1066 році.

Після того, як Вільгельм Завойовник вторгся в країну і захопив владу, у вищих шарах суспільства стала переважати французька мова, а англійська була витіснена і стала мовою простолюду. Така ситуація зберігалася протягом півтора століття, поки 1204 року Англія не звільнилася від французького панування.

За цей час французька стала мовою освічених людей, і саме з неї літератори запозичили нові слова, щоб заповнити збіднілу лексику англійської. Крім того, багато вчених володіли латиною і давньогрецькою, тому вони звернулися до цих мов, черпаючи з них терміни для нових галузей знань.

Англійська мова стала рясніти іноземними словами, які, нарівні зі споконвічними, висловлювали нюанси одного й того ж поняття. Наприклад, значення слова foretell (передбачити) можна виразити латинським словом predict або грецьким prophesy. Як результат – у той час як споконвічні фразові дієслова природним чином розвивалися в народному мовленні, запозичені слова розширювали наукову та літературну лексику.

Англійська мова і сьогодні продовжує розвиватися цими двома паралельними шляхами. Тому сотні англійських фразових дієслів мають французькі, латинські чи грецькі синоніми, які мають схоже значення, але більш “наукове” звучання.

Поширені синоніми фразових дієслів

Використання таких дієслів робить мовлення гнучкішим, різноманітнішим і невимушеним. Вони допоможуть вам звучати майже як носій. Саме звучати, бо фразові дієслова – обов’язковий елемент розмовної мови. За деякими підрахунками, 80% усіх дієслів, які американці та англійці використовують у повсякденному мовленні, належать до фразових.

У більшості фразових дієслів є “дублери” – звичайні дієслова, які позначають те саме, але звучать значно офіційніше. Звісно, ви можете сказати не give up (здаватися), а surrender, або замінити put off (відкласти) на postpone. Але носіям мови така манера висловлюватися здасться надто нудною чи офіційною.

Уявіть американця, який замість “Я хочу зварити суп” каже “Я маю намір здійснити приготування першої страви”. Ось приблизно так ви будете звучати англійською, якщо не почнете використовувати фразові дієслова.

blow upexplodeпідривати(ся)
give upsurrenderздаватися
find outascertainуточнювати, з’ясовувати
go againstopposeзаперечувати, протидіяти
hand insubmitподавати (документи)
look forward toanticipateочікувати, передчувати
look up toadmire, respectзахоплюватися, поважати
make upfabricateвигадувати
pull outextractвитягувати, витягувати
put offpostponeвідкладати (на потім)
put outextinguishгасити (вогонь)
speed upaccelerateприскорювати(ся)
leave outomitупускати (не помічати)
point outindicateпоказувати
put togetherassemble, composeзбирати
stand up fordefendзахищати

Види фразових дієслів

Фразові дієслова являють собою практично незліченну групу дієслів, які в поєднанні з різними прийменниками або короткими прислівниками можуть набувати різноманітних нових значень. У строгому сенсі, існує три види фразових дієслів:

Безпосередньо фразові дієслова (phrasal verbs), утворені за допомогою прислівників:
give up – здаватися, припиняти
find out – з’ясувати, дізнатися
take off – злетіти, швидко піти

Прийменникові дієслова (prepositional verbs):
go on – продовжувати
look after – піклуватися, наглядати
come across – наштовхнутися, випадково знайти

Фразово-прислівникові дієслова (phrasal-prepositional verbs), що містять і прислівник, і прийменник:
put up with – терпіти, миритися з чим-небудь
come up with – придумувати
look up to – поважати, брати приклад

Роздільність фразових дієслів

Більшість фразових дієслів нероздільні, тобто прийменник або прислівник слідують безпосередньо за основною частиною. Можна сказати:
She looks after her sister” (“Вона доглядає за своєю сестрою”), але не можна – “She looks her sister after“.

Однак, є чимало дієслів, які розділяти можна. Фрази “He took off his coat” (“Він зняв своє пальто”) і “He took his coat off” однаково правильні.

Щоб розібратися, які дієслова розділяти можна, а які ні, необхідно згадати дві класифікації. По-перше, як ми говорили на початку статті, фразові дієслова утворюють три підкатегорії: прийменникові дієслова, фразові дієслова та прийменниково-фразові. По-друге, будь-яке дієслово може бути перехідним (мати прямий додаток) або неперехідним (не мати доповнення).

Дієслово + прийменник

За прийменником завжди слідує об’єкт (іменник або займенник), тому всі прийменникові дієслова мають прямий додаток.
He is looking for his glasses – Він шукає свої окуляри.

Прийменникові дієслова не можуть бути розділені, тобто ми не можемо поставити додаток між його частинами. Не можна сказати “He is looking his glasses for“.

Дієслово + прислівник

Короткі прислівники не завжди легко відрізнити від прийменників.Скажімо, у реченні “You can count on them” (“Ви можете на них розраховувати”), on – це прийменник, а в реченні “You can go on” (“Ви можете продовжувати”) – це прислівник.Граматична відмінність у тому, що прислівник не завжди потребує доповнення. Таким чином, фразові дієслова можуть бути і перехідними, і неперехідними.Наприклад:

give up – здатися (неперехідне дієслово)
They failed many times, but never gave up. – Вони помилялися багато разів, але ніколи не здавалися.

put off – відкладати (перехідне дієслово)
We had to put off the meeting. – Нам довелося відкласти збори.

Неперехідні фразові дієслова за визначенням нероздільні, оскільки зовсім не мають доповнення. Багато перехідних дієслів є відокремлюваними.

Якщо дієслово відокремлюване, то додаток може стояти або після нього, або між його частинами:

They turned down his offer” (“Вони відкинули його пропозицію”) рівнозначно “They turned his offer down“.

Щодо дієслів, що розділяються, існує ще одне правило: якщо доповнення виражене розгорнутим зворотом, воно ставиться після дієслова. Якщо додаток виражений займенником, він поміщається між двох його частин. Порівняйте:

She took off her expensive white coat” (“Вона зняла своє дороге біле пальто”) і “She took it off” (“Вона зняла його”).

Дієслово + Прислівник + Прийменник

Оскільки ці дієслова закінчуються прийменником, за ними завжди йде прямий додаток. Як і прийменникові дієслова, вони є неподільними.

put up with – змиритися
come up with – придумувати рішення.

Як бачите, в англійській мові дуже багато фразових дієслів, і тема ця не з легких. Ефективніше вести окремий список таких дієслів із синонімами: так вам буде легше їх запам’ятати.

Топ-10 найкорисніших english phrasal verbs

Якщо вам поки що ніколи запам’ятовувати всі ці фразові дієслова – почніть із мінімального набору. Ось найбільш часто використовувані фразові дієслова:

  1. I couldn’t figure out what he was talking about – Я не міг збагнути, про що він говорить.
  2. Don’t worry, daddy will work something out – Не хвилюйся, тато що-небудь придумає.
  3. I am looking for a computer, not a tablet – Я шукаю комп’ютер, а не планшет.
  4. I have to leave you, something came up at home – Змушений вас покинути, щось трапилося вдома
  5. You should look after your bag, there are many thieves – Тобі слід наглядати за своєю сумкою, тут повно злодюжок.
  6. Don’t bring up money in the conversation – Не згадуйте в розмові гроші
  7. The show must go on – Шоу має тривати
  8. Wake me up at 8AM – Розбуди мене о 8 ранку
  9. My son’s friends always hang out at our place – Друзі мого сина постійно тусуються в нас удома.
  10. He turned out to be the best dentist in town – Виявилося, що він найкращий стоматолог у місті.